jump to navigation

Groepsopdracht: EnviCon februari 10, 2008

Posted by rvdwal in Opdrachten.
add a comment
EnviCon

Evaluatie: Opzich aardige presentatie maar het cocnept kwam niet helemaal uit de verf. Daarnaast had ik ook het idee dat de beoordelaars de briefing niet goed begrepen hadden en heel erg op zoek waren naar een ‘product’ wat er niet in zat, maar ook nergens in de briefing stond als vereiste. Het idee was om guerilla in te zetten voor de overheid om daarmee aan te tonen dat het kostenbesparend kan werken, de trend was een ‘zelf verzonnen’ trend ‘EnviCon’ wat staat voor Environmental Concerns maar ook voor Consumers. Het gaat dus over de betrokkenheid van de consumenten bij het milieu.

Presentatie: http://sochicken.nl/cmd

Businesscase: http://stud.cmd.hro.nl/0754325/envico.doc

Advertenties

Lesprogramma: Toepassen van New Media in 2008 februari 8, 2008

Posted by rvdwal in Opdrachten.
add a comment

New Media

Introductie ‘new media in 2008’

Met de opkomst van digitale communicatie technieken is er ook een nieuw tijdperk aangebroken voor marketing. De interactieve manier van communiceren heeft de stroom van informatievoorziening drastisch veranderd. Tegenwoordig kan iedereen zich ‘uiten’ via internet, iedereen beschikt over massamedia, en iedereen is ‘bereikbaar’.

Dit heeft heel wat teweeg gebracht in marketingland. 2000 stond in het teken van de worstelingen met het fenomeen internet, 2002 was het jaar van communicatie, bedrijven gingen op zoek naar hun consumenten online. Vanaf 2004 zien we een toenemende trend waarin ook de consument de producent weet te vinden. Een jaar later praten we over ‘prosumers’, de consumenten die aan het produceren zijn geslagen, en als onderdeel van bedrijfsinitiatieven functioneert (ebay reviews en youTube filmpjes).

Marketing Trends van 2007 rondom new media

De democratie van media, en de macht van de consument, komt op in 4 grote stromen van communicatie:

Social Networking (& Nichedefinition):
Een van de meest bekende trends is Social Networking. In Nederland kennen we uiteraard Hyves, Facebook, LinkedIn, de lijst gaat maar door. Een batterij aan websites is ontstaan rondom netwerk structuren, en de ‘massa’ op internet. Social Netowrks zorgen voor onderlinge communicatie, en verbanden tussen mensen die elkaar vaan nauwelijks kennen. Ze vormen clusters en delen interesses, en worden daarom gezien als een nieuwe manier om doelgroepen te definiëren.

User Generated Content (& Prosumers):
User Generated Content kan het best omschreven worden als producten die gemaakt worden door vrijwilligers. De consument van nieuws, kan ook nieuws produceren. Door middel van mobiele telefoon worden filmpjes opgenomen die regelmatig het nieuws halen, eigen onderzoeken en opinie kunnen ‘geblogged’ worden. Ook de toename aan informatie, entertainment en educatie vanuit de consument zelf is explosief, dagelijks worden er 20.000 blogs gestart, met onderwerpen variërend van goudvissen tot keukenapparatuur. Kennis word razendsnel geproduceerd en geconsumeerd.

The Indexing of Content (& SEO):
Door de enorme toename aan productie worden filters steeds belangrijker. Hoe nemen we informatie tot ons, en belangrijker, hoe kiezen we welke informatie we willen lezen. De tijd van 3-10 televisie kanalen met de aandacht van de massa is zo goed als voorbij, en de functie van ‘redactueren’ wordt langzaam over genoment door bijvoorbeeld Google,, Technorati, Digg, NU.nl. Websites die al dan niet geautomatiseerd het internet indexeren om tot de kern van de meest relevante, amusante of interessante informatie voor de gebruiker te komen tussen de biljoenen internet pagina’s.

Collaboration (& User feedback):
De laatste van de grote stromen, maar waarschijnlijk een van de commercieel meest invloedrijke is de communicatie van consument naar producent. Producenten zijn bewust opzoek gegaan naar informatie vanuit hun doelgroepen om zo samen te werken aan een beter afstembaar product. Denk aan customisation, crowdmining (enquetes), of crowdsourcing (prijsvragen). Daarnaast zijn ook ‘product previews’ en vergelijkingen zoals bellen.com, kieskeurig, ebay/amazon comments onderdeel van een service die gemaakt word door de deelname van de consument. Andere consumenten oordelen al lang niet meer op de mening van alleen de producent (of concurrent) maar zoeken steeds vaker naar wat andere consumenten van een product vonden.

De gevaren van New Media: Seth Godin & de Meatball Sundae

Rondom de opkomst van deze nieuwe methode van communicatie zien we bedrijven die moeite hebben met het overschakelen naar interactieve communicatie. Ze zien bedrijven als youTube en Facebook met miljoenen publieken, en vragen zich af hoe hier op in te spelen. Vaak worden deze nieuwe technieken te pas en te onpas ingezet om een product te promoten een bedrijven die eigenlijk totaal niet geïnteresseerd zijn in ‘jouw’ informatie als bedrijf.

Seth Godin omschrijft dit als ‘de meatball sundae’ – het verkopen van producten die helemaal niet interessant zijn aan een massa die geïnteresseerd moet worden door ditzelfde product – de marketing klopt niet. ‘Avarage products for avarage people’ zijn niet ‘remarkable’ en zullen dus ook niet aanslaan in ‘social media’.

Opdracht: Toepassen New Media

 • Maak teams van 3 personen.
 • Zoek een voorbeeld van een toepassing waarbij nieuw media niet goed is ingezet (een ‘Meatball Sundae’)
 • Werk het voorbeeld uit: Waarom is dit een goed voorbeeld van een ‘Meatball Sundae’ (max. 500 woorden)
 • Pas het voorbeeld aan (of het product!) zodat er een betere nieuw media campagne ontstaat. Presenteer in maximaal 15 minuten.

Evaluatie

Binnen deze opdracht gaat het over het zoeken naar goede toepassingen van ‘new media’. Het is belangrijk in te zien niet elke ‘trend’ is een succes voor een goede campagne. Door het analyseren van een campagne waar dit niet goed gegaan is kan er een probleemstelling worden geformuleerd. Deze probleemstelling is tevens de briefing voor de presentatie, waarbij het concept moet worden aangepast.

Evaluatie Product Development februari 8, 2008

Posted by rvdwal in Opdrachten.
add a comment

Keuze Minor

De minorkeuze was eigenlijk vrij duidelijk vanaf het 2e jaar HRO. Mijn vooropleiding was Grafisch Vormgever aan het Grafisch Lyceum Rotterdam, en kwam er daar al snel achter dat ik het bedenken van de achterliggende gedachten achter vormgevingen en uitingen veel leuker vond dan het maken van de concepten zelf. Ook had ik het gevoel dat er binnen marketing/product development altijd het meest te leren was, t.o.v. de andere vakken, en de meeste creatieve uitdagingen. Ik ben achteraf tevreden met mijn keuze, en dat ik uiteindelijk in marketing/PD verder wil.

Inhoud Module

Het 4e jaar stond in het teken van trends en actualiteiten rondom het vak marketing. Een goede invalshoek maar door de actualiteit van het debat rondom de trends die zich om de week aandienen was het soms lastig een structuur te herkennen. De behandeling van zowel The Long Tail, Guerilla, New Media, Wikinomics, Blue Ocean Strategy en Design Management in 2 kwartalen waren de verbanden niet altijd even sterk.

Lesprogramma

Over de minor zelf ben ik tevreden, alhoewel het gebrek aan een duidelijke structuur met betrekking tot marketing het wat lastig maakt om terug te kijken op de resultaten van de minor. Ik denk dat ik het meest heb opgestoken van de uitdaging het actuele debat breed te blijven volgen. Daarnaast zijn de inhoudelijke klassikale discussies ook erg interessant om andere invalshoeken te bespreken.

Ik ben wat minder tevreden met de vaak wat repetitief aanvoelende opdrachten, en feedback rondom de opdrachten. Doordat alles pas op de laatste dag beoordeeld wordt is het risico groot dat het ook lastig is de feedback te verwerken t.a.v. de verbeteringen van de gemaakte opdrachten. Ook de feedback rondom de groepsopdrachten vond ik, met name door de ‘gast beoordelingen’ minimaal terwijl dat juist de momenten zijn waarop kennis en praktijk bij elkaar komen.

Aanbevelingen

Opdrachten: Maak minimaal 1 individuele opdracht op marketing gebied verplicht. Het is moeilijk een inzicht te krijgen van de capaciteit van studenten op basis van blogposts en een groepspresentatie. Een verkennende opdracht, met uitdaging tot onderzoek – die vervolgens klassikaal besproken wordt levert niet alleen een goede peiling van de aanwezigheid van kennis, maar ook inhoud voor deze evaluatieles, en inhoudelijke feedback naar de studenten.

Presentatie: Behandel eerst alle presentaties alvorens te evalueren, en neem dan vervolgens ruim de tijd deze te beoordelen volgens een open, inzichtelijke methode. De beoordelingen voelen soms wat subjectief doordat de laatste groepen de eerdere feedback al kunnen verwerken, en de aandacht en motivatie ook afzwakt met lange onderbrekingen van discussies tussen de presentaties door.

Beeordeling: De voorwaarde van het cafetaria systeem is helderheid. De puntentelling lijkt nu af en toe wat willekeurig, zoals de uitslag van de quiz en tentamen -Het is hier beter om van te voren aan te geven hoe het precies in zijn werk gaat (krijg je 1 punt voor een voldoende in beide onderdelen, 2 punten bij een 8 of hoger gemiddeld, 1 punt bij een voldoende per onderdeel?). Ook zou een goede stimulans zijn om niet alles op het laatste moment te doen (de realiteit van het systeem) is een tussentijdse beoordeling waar 1 punt te verdienen valt met b.v. een korte presentatie over een actueel onderwerp op het blog.

Overzicht PD Kwartaal 2 februari 3, 2008

Posted by rvdwal in Opdrachten.
add a comment

1. Wekelijkse posting (1 punt)
1. Marktonderzoek in Virtuele Werelden
2. Marketing Mix in Virtuele Werelden
3. 7 Marketing Strategien uit games
4. Seth Godin : Meatball Sundae
5. 6 businessmodellen voor Virtuele Werelden
6. Teens in Second Life
7. Virtual Worlds: You just don’t get it
8. Avartising: Adverteren op Avatars
9. 8 belangrijke consumer Trends

2. Essay’s: (totaal 2 punten)
Essay – Collective intelligence als businessmodel: realiteit, toekomstmuziek of utopie?, 1 punt
Essay – Longtail en Blueocean, 1 punt

3. Eigen opdracht: Lesinrichting ‘New Media in 2008’ (1 punt)

4. Evaluatieopdracht PD (1 punt)

5. Groepsopdracht EnviCon (1 punt)

6. Toets en quiz over longtail e.d. (max. 2 punten)

Overzicht Q1 PD 2007-2008 november 8, 2007

Posted by rvdwal in Algemeen, Opdrachten.
add a comment

Gemaakte opdrachten:

 1. Wekelijkse posting (x8) – 1 punt
 2. Battle of Concepts (oneMen) – 2 punten
 3. Ministeries opdracht – max. 2 punten
 4. Essay: Design, vrij – 1 punt
 5. Essay: Love at First Sight – 1 punt
 6. Essay: Nederlandse Design Award – 1 punt
 7. Essay: De vrouw, de doelgroepen – 1 punt

Evaluatie:

Wat ik goed vond aan dit seizoen was de praktijk gerelateerde opdracht van het ministerie, jou team profileren als een marketing/onderzoeks bureau en presenteren aan mensen van buiten de klas. Ook de uitleg van de businesscase was, alhowel laat, zeer laat, erg nuttig. Daarnaast vind ik de verplichte posting ok nog steeds een uitstekende methode om mensen betrokken te houden bij het vakgebied.

Minder vond ik dat wederom veel tijd in de les verloren ging aan het maken van minder interessante opdrachten. Het opschrijven van merknamen, de beleving van merken of discussies over de puC. Alhoewel deze wel iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling als marketer gaat er op klassikaal niveau veel tijd in zitten en is het resultaat niet echt in verhouding met de ‘verloren tijd’.

Ministeries Presentatie oktober 27, 2007

Posted by rvdwal in Design, Opdrachten, Trends & Strategy.
add a comment

 Op het moment heeft de Nederlandse overheid geen standaard logo. In tegendeel. De diversiteit heeft de overhand. Elk ministerie heeft zelfs zijn eigen logo. Voor de burger heeft dit als nadelig effect dat zij niet meer weet met welke instantie ze nu te maken heeft. Om dit probleem te verhelpen hebben wij een nieuw universeel en internationaal georienteerd logo gemaakt. Naast het logo hebben we ook een introductie campagne bedacht om de burger op de hoogte te stellen van het nieuwe logo. De conclusie en kleine samenvatting voor het project: Ons concept is een internationaal getint logo ontwikkeld om meer structuur te kweken in de verschillende takken van de overheid. Door zowel kleur als symbool te gebruiken zal er een synergy ontstaan die zich uit in duidelijkheid en eenvoud, niet alleen richting de inwoners van Nederland maar ook richting de Buitenlandse gemeenschap.

Onze Case Study

Essay: Love at First sight oktober 24, 2007

Posted by rvdwal in Design, Essay, Opdrachten.
add a comment

Lovebranding

Iedereen heeft er wel een, een product, dienst of merk dat je tegenover iedereen zal verdedigen sinds je het voor de eerste keer zag. Dit merk heeft zich zo sterk met jou verbonden dat kritische aantekeningen bij uitingen van het perk bijna als persoonlijk wodern opgevat. Maar wat schept zo’n band tussen mens en product en hoe maken marketiers gebruik hiervan en waarom?

(meer…)

Essay: De vrouw, de doelgroepen oktober 19, 2007

Posted by rvdwal in Design, Essay, Opdrachten, Trends & Strategy.
add a comment

Man VS Woman

Inmiddels kennen we het verhaal van Tom Peters. Ongelijkheid tussen man en vrouw is nog steeds een ernstig problem, en niet alleen in de Verenigde Staten. Echter, Tom Peters moet zijn boeken wel verkopen, en draaft naar mijn idee daarom nogal eens door. Onder het motto ‘opvallen’.  Zo ook zijn stelling dat mannen niet voor vrouwen kunnen ontwerpen. Ik denk dan ook niet dat we deze stelling letterlijk moeten bekijken, maar meer om eens na te denken wat mannen nu fout doen bij het ontwerpen voor vrouwen.

(meer…)

Project: Wireless Circle juli 3, 2007

Posted by rvdwal in Opdrachten.
add a comment

Battle of Concepts juni 25, 2007

Posted by rvdwal in Opdrachten.
add a comment